Instalace školního SSL certifikátu

Při použití školního poštovního serveru na adrese https://webmail.oaol.cz (případně i jiných školních webových serverů) může webový prohlížeč zobrazit varování o nedůvěryhodnosti dané stránky. Pro odstranění tohoto varování je nutné nainstalovat tzv. SSL certifikát. Postup instalace je popsán níže.

Stažení certifikátu

Samotný soubor s certifikátem najdete na adrese http://webmail.oaol.cz/ca1.crt. Pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox, postupujte dále podle popisu v následující sekci. Pokud používáte prohlížeč Internet Explorer nebo Google Chrome, postupujte dle instrukcí v sekci Instalace v Internet Exploreru nebo Google Chrome.

Instalace v Mozilla Firefox

Instalace ve Firefoxu je jednoduchá. Po kliknutí na adresu školního certifikátu se objeví následující okno:

Kliknutím zaškrtněte první možnost “Uznat tuto CA pro identifikaci serverů.“, a poté stiskněte OK. To je vše. Při příštím přístupu do školní pošty by se už varovné okno nemělo objevit, a je možné ji bez problémů používat.

Instalace v Internet Exploreru nebo Google Chrome

Instalace pro IE nebo Chrome je o něco složitější. Stáhněte certifikát z uvedeného odkazu, a uložte jej na disk vašeho počítače. Dále proveďte následující kroky.

  1. Stiskněte tlačítko Start ve Windows. Pokud používáte Windows XP, zvolte možnost „Spustit..“ (třetí zdola). Pokud používáte Windows Vista nebo Windows 7, můžete následující příkaz napsat přímo do pole které se nachází ve spodní části otevřeného menu.

Do okna které se otevře napište „certmgr.msc“ a stiskněte tlačítko “OK“, případně na klávesnici klávesu Enter.

Otevře se následující okno. V jeho levé části vyberte položku “Důvěryhodné kořenové certifikační úřady“, a v ní pak položku “Certifikáty“.

Nyní nahoře v menu zvolte položku “Akce“ → “Všechny úkoly“ → “Importovat…“.

Otevře se následující okno, ve kterém stiskněte tlačítko „Další“.

V následujícím okně stiskněte tlačítko “Procházet…“ a najděte soubor ca.crt, který jste na začátku stáhli do svého počítače. Pak opět stiskněte tlačítko „Další“.

V následujícím okně vyberte volbu “Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti“, přičemž v řádku pod touto volbou by mělo být uvedeno “Důvěryhodné kořenové certifikační úřady“ (viz. následující obrázek). Pak opět stiskněte tlačítko “Další“.

Objeví se okno kde musíte definitivně potvrdit instalaci certifikátu. Stačí stisknout tlačítko “Ano“.

Tím je instalace dokončena, a při příštím přístupu by poštovní server už neměl ukazovat varování o nedůvěryhodné stránce.

instalace_skolniho_certifikatu.txt · Poslední úprava: 2014/07/25 11:18 autor: admin
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Run by Debian Driven by DokuWiki